OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

ĆWICZENIA MDP i JOT-u „Szkoła”

ĆWICZENIA MDP i JOT-u „Szkoła”

Wieczorem korzystając z możliwości udostępnienia budynku szkoły do ćwiczeń przeprowadziliśmy na tym obiekcie ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze dla JOT-u . Ćwiczenia zawierały dwa sceniariusze zdarzeń i zapoznanie z obiektem. Pierwsze założenie to pożar poddasza z osobami poszkodowanymi, drugie pożar kotlowni. Zajęcia przeprowadzone były przy użyciu środków pozoracji tj. dużym zadymieniu. Głównym celem praktycznym dla ratowników było: ćwiczenie pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, ćwiczenie prawidłowej korespondencji radiowej, prawidłowe sprawianie i zabezpieczenie linii gaśniczych na klatkach schodowych oraz przypomnienie procedur medycznych u osób poszkodowanych w pożarach tj. poparzeń i zatruć wziewnych. Dziękujemy Dyrektorowi naszej szkoły Panu Leszkowi Sutkowskiemu za udostępienie do ćwiczeń budynku i super współpracę. Dziękujemy również Panu Jurkowi za pomoc, cierpliwość i poświęcony nam czas. Przed ćwiczeniami JOT-u dwugodzinne ćwiczenie z rozwinięć bojowych przeprowadziła sekcja II MDP – wykonując trzy rozwinięcia bojowe na strych i II piętro. W założeniach tych mieli również osoby poszkodowane, które musieli odnaleźć, ewakuować i udzielić pomocy przedmedycznej.