OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

OBÓZ MDP JAROSŁAWIEC

W dniach 27,06,2016-do-10,07,2016r  w ośrodku szkoleniowo wypoczynkowyw Jarosławcu zorganizowany został obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Ponad 300 młodych strażaków z jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego przez 14 dni zdobywało wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu
ochrony przeciwpożarowej , zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wiele innych. W ramach zajęć praktycznych ćwiczyli również rozwinięcia bojowe oraz musztrę. Pełniono także warty , które trwały całą dobę . Obóz kończył się egzaminem , który miał na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej w ciągu 2 tygodni . Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu każdy uczestnik uzyskał zaświadczenie dające możliwość bycia dowódcą Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej . Obóz poza aspektem szkoleniowym miał również charakter wypoczynkowy . Podczas trwania obozu odbywały się dyskoteki , ognisko integracyjne , wieczory karaoke wybory miss i mistera obozu , podchody oraz chrzest morski, który każdy uczestnik na długo zapamięta. Naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą reprezentowali dh. Mateusz Nalepa i dh. Mikołaj Mazur GRATULACJE za uzyskanie stopni dowódcy drużyn .