OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

HISTORIA JEDNOSTKI

phoca_thumb_l_osp1Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie wsi Zalasowa datuje się na rok 1893. Motywem założenia Straży była sytuacja, jaka panowała w tym czasie. Szerzący się chaos, bezprawie na obszarze Galicji pod zaborem austryjackim. Liczne podpalenia budynków oraz rabunki. Między innymi podpalono stodołę na terenie plebani. W efekcie ówczesny proboszcz Zalasowej ks. Michał Owsianka w porozumieniu z Wójtem Gminy Ryglice opracowali koncepcję założenia OSP na terenie wsi Zalasowa w celu ratowania mienia gospodarzy.Pierwszym komendantem zostaje Galas Grzegorz z „gór” a funkcje tą pełnił w latach 1983-1915. W roku 1915 następują zmiany na stanowisku komendanta jednostki i zostaje nim Burza Michał, który pełnił obowiązki komendanta do roku 1933. Za jego kadencji wybudowano szopę na pomieszczenie sprzętu pożarowego. W tym czasie był to wóz konny na nim beczka drewniana o pojemności 800 litrów oraz wiadra również drewniane.Sprzęt ten służył przez długie lata do roku 1935. W roku tym w uznaniu zasług dla straży w Zalasowej Wójt Gminy Ryglice Jan Wirtel zakupił pompę ręczną tzw. „kiwajkę” wykonaną przez słynną firmę Biedrońskich z Tarnowa która służyła straży do roku 1952. W latach 1933-39 funkcję komendanta pełnił Kawa Jan. A w latach 1939-46 Bardo Tomasz. W 1944 roku zalasowscy strażacy zasłynęli wielkim poświęceniem i pomocą jaką udzielili wsi Ryglice, gdzie z narażeniem zdrowia i życia gasili wielki pożar, ponieważ Niemcy w wyniku pacyfikacji za zabicie przez partyzantów kilku żołnierzy niemieckich podpalili rynek w Ryglicach gdzie spłonęła część zabytkowa budynków żydowskich. Był to największy pożar w czasie tej wojny. Po wojnie w roku 1946 obowiązki komendanta przejmuje Sępek Stanisław a prezesem zostaje Galas Tadeusz. W roku 1952 komendantem zostaje Burza Fryderyk który piastuje to stanowisko do roku 1971. Zmarł w niewiadomych okolicznościach podczas stanu wojennego. W tym samym roku OSP otrzymało od Straży Pożarnej z Tarnowa nowoczesną pompę strażacką o wydajności ośmiuset litrów na minutę co bardzo pomogło strażakom przy pożarach.

str3W roku 1963 z inicjatywy ówczesnego księdza proboszcza Wilhelma Ostrowińskiego i strażaków: Stańczyka Władysława, Maliga Eugeniusza, Gawrona Władysława i Zielińskiego Władysława powołano drużynę dopełnienia warty przy grobie w czasie Wielkiego Tygodnia a dokładnie Tridum Paschalnego. To były ciężkie czasy, gdyż ówczesne władze nie zezwalały na pełnienie warty przy grobie w mundurach strażackich. Mundury te zostały wypożyczone od kolejarzy którzy ze wsi pracowali na kolei. Warta ta jest trzymana co rok a rozprowadzającym jest nadal jeden z jej założycieli Stańczyk Władysław. W roku 1965 zostaje zakupiony amerykański samochód strażacki pochodzący z demobilu „Dodge”. Był to samochód wyposażony w napęd na 4 koła zakupiony od jednostki z Ryglic co na te czasy było bardzo dużym udogodnieniem podczas wyjazdów na akcje. Pierwszym kierowcą tego samochodu zostaje Pawłowicz Julian.

W 1971 roku urząd komendanta OSP w Zalasowej po zmarłym Fryderyku Burza obejmuje Kawa Ludwik a prezesem zostaje Kosowski Józef. 31 X 1972 roku podjęto decyzje o przetargu samochodu „Dodge” a za pieniądze uzyskane ze sprzedaży tegoż samochodu zakupiono pustaki na budowę nowej remizy strażackiej. W latach 1973-74 strażacy podejmują trud budowy nowej remizy. Dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Rady Gromadzkiej Bardo Jana oraz druha a zarazem sołtysa wsi Zalasowa Pawłowicza Juliana komendant starzy Kawy Ludwika i druhów, Kuli Gerarda, Stepek Mieczysława, Sępek Józefa, Stańczyka Władysława, Sarada Bronisława, Malig Eugeniusza, Papugi Fryderyka, Świnionogi Stanisława, Galasa Józefa, Galasa Eugeniusza, Kosowskiego Józefa, Papugi Tadeusza, Sarada Czesława. Dzięki zaangażowaniu tych wymienionych i wielu innych budowa domu strażackiego zostaje ukończona.
phoca_thumb_l_osp3W roku 1974 remiza zostaje uroczyście oddana do użytku miejscowego społeczeństwa. W uznaniu zasług za zaangażowanie strażaków w Budowę Komenda Powiatowa Straży Pożarnej Przydzieliła samochód strażacki typu GM 20 który służy straży przez 20 lat. W roku 1988 Komendantem zostaje Sarad Czesław.
W 1992 roku, podczas walnego zebrania odbyły się wybory zarządu podczas których komendantem zostaje nadal Sarad Czesław, prezesem Nowicki Leszek, sekretarzem Papuga a skarbnikiem Bardo Jan. Na owym zebraniu zostaje podjęta decyzja o zakupieniu sztandaru. Rok później czyli 1993 odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru i wręczenie Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości tej wzięły udział władze Wojewódzkie i Gminne, Szerokie grono obecnych i byłych księży pracujących w naszej parafii oraz liczne zgromadzona społeczność miejscowa i gminna.

Wielokrotnie druhowie w Zalasowej dawali przykład odwagi i przygotowania bojowego. W latach 70. gasili pożar zabudowań gospodarczych Bronisława Plebanka i Franciszka Olszówki. Stodoły zapaliły się od uderzenia pioruna, a żywioł był także duży, że w ogniu zginęły zwierzęta.

Równie tragiczny przebieg miał pożar, od którego doszło na początku lat 50, ” Czerwony Kur ” ogarniał wówczas pełne zboża budynki gospodarcze na plebani. W czasie akcji ratowniczej, w strażackiej pompie pękł tłok i niestety ogień strawił całe zabudowania.

W 2003 i 2004 roku druhowie z Zalasowej ratowali życie i dobytek mieszkańców podczas lokalnych podtopień. Druhowie poza udziałem w akcjach ratowniczo – gaśniczych, brali udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.