OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

JOT

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT)

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne, będące społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Skład JOT (Jednostki Oprecyjno Technicznej) OSP Zalasowa na rok 2017

jot-zalasowa
1. Usarz Daniel
2.  Usarz Jarek
3.  Wiesław Czarnik
4.  Bardo Piotr
5.  Bardo Mariusz
6.  Romanowski Witold
7.  Mazur Maciej
8.  Czarnik Paweł
9.  Galas Damian
10.Tokarz Wiesław
11. Hebda Mateusz
12. Witek Kamil
13. Lebryk Sebastian
14. Lebryk Janusz
15. Lebryk Paweł
16. Mateusz Stepek
17. Piotr Kosowski