OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

JOT

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT)

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne, będące społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Skład JOT (Jednostki Oprecyjno Technicznej) OSP Zalasowa na rok 2019

jot-zalasowa
1. U. Daniel
2.  U. Jarek
3. Cz. Wiesław
4.  B. Piotr
5.  B. Mariusz
6.  R.Witold
7.  M. Maciej
8.  Cz. Paweł
9.  B. Mateusz
10. T. Wiesław
11. R. Waldemar
12. W. Kamil
13. L. Sebastian
14. L. Janusz
15. L. Paweł
16. S. Mateusz
17. H.Mateusz
18. K. Mateusz