OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

JOT

Jednostka Operacyjno – Techniczna (JOT)

Przy jednostkach OSP działają Jednostki Operacyjno-Techniczne, będące społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP. Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie, zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Skład JOT (Jednostki Oprecyjno Technicznej) OSP Zalasowa na rok 2019

jot-zalasowa
1. Usarz. Daniel
2.  Usarz. Jarek
3. Firmuga Marek
4.  Bardo Piotr
5.  Bardo Mariusz
6.  Romanowski Witold
7.  Mazur Maciej
8.  Papuga Patrycja
9.  Brwszczewski Mateusz
10. Tokarz Wiesław
11. Radziszewski  Waldemar
12. Miłek Krzysztof
13. Lebryk  Sebastian
14. Burza Magdalena
15. Lebryk  Paweł
16. Stańczyk Anita
17. Bardo Oliwia
18. Wójtowicz Dominika