OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893


ALARM OSP ZALASOWA!!! 38/2023

22.12.2023 / 08:59

Zalasowa ul. Karpacka – Powalone drzewo na jezdnię.

SiS: SLBus OSP Zalasowa


ALARM OSP ZALASOWA!!! 37/2023

16.12.2023 / 23:29

Zalasowa ul. Tarnowska – Wypadek dwóch samochodów osobowych.

SiS: SLBus OSP Zalasowa, GBARt OSP Ryglice, GBARt PSP JRG2 Tarnów (Posterunek Siedliska), Policja, ZRM


ALARM OSP ZALASOWA!!! 36/2023

03.11.2023 / 19:01

Zalasowa ul. Karpacka – Kolizja samochodu osobowego

SiS: GBARt OSP Zalasowa, Policja


Ochotnicza Straż Pożarna w Zalasowej informuje, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania nie inwestycyjnego pn.” Doposażenie OSP Zalasowa w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonała zakupu sprzętu w postaci:1.System oświetlenia LED-Rosenbauer RLS 20002.Butów Red Fighter – 3 pary 3.Hełmów Dragon HT 05 – 3 szt. 4.Węża tłocznego SIGNAL FLUO 42/30 ŁA OSW5.Rękawic specjalnych Angel – 1 paraOtrzymana kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 4.551,62 zł. Pozostała część sfinansowania została ze środków własnych. Całość realizacji zadania to kwota w wysokości: 12190,00zł.

https://www.gov.pl/web/klimathttps://

www.gov.pl/web/nfosigwhttps://

www.wfos.krakow.pl