OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

 

 

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe na obozie szkolno-wypoczynkowym  dla Młodzeżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Tuchów i Ryglice w Jodłówce Tuchowskiej. Na obozie tym przez dwa tygodnie młodzi adepci pożarnictwa uczą się trudnego fachu strażackiego  i przez aktywny wypocznek „ładują akumulatory” przed zbliżającym się rokiem szkolnym. Nad ponad 100 osobową grupą młodzieży czuwa doświadczona grupa wychowawców, opiekunów i strażaków, którzy wkładają ogrom pracy w kształcenie, opiekę i zagospodarowanie wolego czasu podopiecznym. Z naszej MDP na obozie przebywa trzydziestu młodych strażaków. Bardzo dziękujemy organizatorom za zorganizowanie tego ogromnego przedsięwzięcia. Sami też chcieliśmy mieć udział w obozie dlatego przeprowadziliśmy dla 4 grup zajęcia z rozwinięć bojowych. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z wyposażeniem naszego samochodu. Podczas pogadanki przypomnieliśmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej. Pokazaliśmy i omówiliśmy armaturę wodno-pianową po czym przeszliśmy do ćwiczeń praktycznych. Każda grupa budowała linię zasilającą od hydrantu do samochodu przez drogę zabezpieczoną mostkami przejazdowymi. Poznali budowę i zapoznali się z obsługą hydrantu naziemnego. Sprawiali linię główną i linie gaśnicze. Wszystkie te czynności wykonywali zgodnie z podziałem zadań w zastępie. Każdy był prądownikiem i musiał podać różne prądy wody. Dodatkowo sprawiali linię gaśniczą z zassyczem liniowym zakończoną prądownicą pianową i podaniem prądu piany ciężkiej.
Zabawa była przednia, po sprawieniu kurtyny wodnej na żadnym z uczestników nie zostało tzw. „suchej nitki”. Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie i rozbrajające uśmiechy, organizatorom za zaproszenie.


POWALONE DRZEWO

ALARM OSP ZALASOWA!!!                      08/2018
15-08-2018         18:12
-Zalasowa ul. Tarnowska – powalone drzewo na linie zasilania oświetlenia ulicznego.
Sis: GBARt OSP Zalasowa


POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ALARM OSP ZALASOWA!!!                         07/2018
15-08-2018        4:30
Zalasowa ul. Królowej Jadwigi – pożar budynku gospodarczego.
Sis: GBARt OSP Zalasowa
-GCBA PSP JRG 2 Tarnów
-GCBARt PSP JRG 2 Tarnów(Posterunek Siedliska)
-GBAM OSP Wola Lubecka
-GBARt, GBA OSP Ryglice
-Pogotowie Energetyczne
-Policja
-ZRM


USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY

  1. USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY
    – Zalasowa ul.Kościelna , A.Mickiewicza , Sportowa

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

W dniu 11 sierpnia na budynku naszego kościoła przeprowadziliśmy ćwiczenia z gaszenia pożarów. W założeniu tematem był pożar wieży kościoła po uderzeniu pioruna.Nasze działania polegały na odłączeniu prądu i gazu w budynku, zabezpieczeniu terenu akcji,rozpoznaniu zagrożenia i działaniu bojowym polegającym na podaniu dwóch prądów gaśniczych na palącą się wieżę.Pierwszy na zewnątrz budynku z drabiny, drugi wewnątrz budynku po rozwinięciu linii  gaśniczej przez klatkę schodowa i strych. Celem ćwiczeń było poznanie budynku kościoła, wykonanie prawidłowych rozwinięć bojowych, ćwiczenie prawidłowej korespondencji radiowej, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych i prawidłowe sprawienie drabiny , praca na niej prądownika z asekuracją. Celem było również przypomnienie wiadomości z gaszenia pożarów wewnętrznych czyli rozwijających i rozprzestrzeniających się wewnątrz budynku a także przećwiczenie technik operowania prądami gaśniczymi.Bardzo dziękujemy Ks.Proboszczowi za możliwość dokładnego poznania budynku i udostępnienie go do ćwiczeń.