OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Bez kategorii

VIII Małopolski Zlot MDP w Szaflarach.

VIII Małopolski Zlot MDP w Szaflarach.
01.09.2018 uczestniczyliśmy w VIII Wojewódzkim Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Szaflarach zorganizowanym przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego i okoliczne jednostki powiatu nowotarskiego. Ponad 1000 młodych adeptów OSP wraz z opiekunami bawiło się razem z nami, ciesząc sie ostatnimi chwilami wakacji. Zadania, które mieliśmy do wykonania nie tylko integrowały drużyny, ale także sprawdzały nasze umiejętności. Dziękujemy organizatorom za super zabawę.

 


OBÓZ MDP

24 sierpnia br. zakończył się gminny obóz szkoleniowy MDP, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie. Pod względem organizacyjnym, logistycznym i finansowym było to nie lada wyzwanie, niemniej jednak przy pomocy wielu życzliwych osób i instytucji obóz został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z założeniami projektu. W pierwszym kwartale 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie przygotowała projekt organizacji wypoczynku letniego (w formie obozu szkoleniowego) dla 54-osobowej grupy dzieci i młodzieży. Oferta na realizację zadania została złożona 23 kwietnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Po rozpatrzeniu przesłanej dokumentacji oferta złożona przez tuchowskich strażaków została oceniona pozytywnie i uzyskała dofinansowanie w wysokości 21 411,00 złotych. Udział dzieci i młodzieży w obozie został także dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie kwotą 2500,00 zł i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie a sprawy organizacyjne obozu wsparł również Urząd Miejski w Tuchowie. Dzięki pozyskanym środkom koszt ponoszony przez uczestników wyniósł 100 zł od osoby.

Czytaj dalej →


WYPADEK DROGOWY

ALARM OSP ZALASOWA !!!                   09/2018
25-08-2018     7:36
-Zalasowa ul. K . Wielkiego wypadek drogowy , jedna osoba poszkodowana
SiS: GBARt OSP Zalasowa ,GBARt OSP Ryglice, GCBARt PSP JRG2 Tarnów(posterunek siedliska),
SRt PSP JRG 2 Tarnów , WRD, ZRM.


Ćwiczenia – trenażer pożarowy

W środę 22 sierpnia na terenie JRG1 w Tarnowie 6 strażaków z naszej jednostki wzięło udział w ćwiczeniach praktycznych z gaszenia pożarów wewnętrznych na trenażerze pożarowym. Jest to mobilna komora rozgorzeniowo-dymowa, która służy do realizacji plany szkoleń OSP i PSP w całym województwie małopolskim. Technologia, w której wykonany jest trenażer pozwala wiernie oddać warunki panujące podczas rzeczywistych pożarów. Urządzenie umożliwia symulację pożarów: obiektów mieszkalnych, magazynowych, warsztatowo-przemysłowych itp. z wystąpieniem rzeczywistego ognia. Różnorodność i elastyczność konfiguracji wnętrza, możliwość zadymienia, generowania efektów dźwiękowych i świetlnych umożliwiają realizację różnych wariantów symulacji, zarówno pojedynczych pożarów jak i ciągów zdarzeń.  Urządzenie wyposażone jest ponadto w: „gorące drzwi” z funkcją dymienia framugi, generator eksplozji, dodatkowe składane pomieszczenie na dachu, umożliwiające działania na klatce schodowej oraz fragment pochyłego dachu. Trenażer umożliwia również wywołanie zjawiska „flash over”. Podczas ćwiczeń strażacy używają prądów wodnych. Natarcie może być prowadzone przez drzwi, dach, okno oraz od dołu (poprzez właz).  Urządzenie pozwala na ugaszenie pożaru wyłącznie w przypadku stosowania prawidłowej techniki i taktyki gaszenia, odpowiedniej do klasy symulowanego pożaru.  Strażacy podczas procesu ćwiczeń w komorze są pod stałą kontrolą prowadzącego instruktora oraz wizyjną (podczerwień i termowizja) ze stałą rejestracją obrazu. Monitorowaniu podlega również otoczenia miejsca ćwiczeń. Nad bezpieczeństwem szkolonych czuwają automatyczne systemy kontroli i monitoringu warunków panujących wewnątrz urządzenia. Stale monitorowane są rozkłady temperatur (max. 800 oC) oraz stężenia gazów palnych. W każdym momencie ćwiczeń istnieje możliwość natychmiastowego ich przerwania z jednoczesnym oświetleniem i błyskawicznym przewietrzeniem wnętrza komory.   Każdy element urządzenia posiada atesty bezpieczeństwa zgodne z europejskimi normami a całe urządzenie uzyskało certyfikat TüV.


OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

 

 

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe na obozie szkolno-wypoczynkowym  dla Młodzeżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Tuchów i Ryglice w Jodłówce Tuchowskiej. Na obozie tym przez dwa tygodnie młodzi adepci pożarnictwa uczą się trudnego fachu strażackiego  i przez aktywny wypocznek „ładują akumulatory” przed zbliżającym się rokiem szkolnym. Nad ponad 100 osobową grupą młodzieży czuwa doświadczona grupa wychowawców, opiekunów i strażaków, którzy wkładają ogrom pracy w kształcenie, opiekę i zagospodarowanie wolego czasu podopiecznym. Z naszej MDP na obozie przebywa trzydziestu młodych strażaków. Bardzo dziękujemy organizatorom za zorganizowanie tego ogromnego przedsięwzięcia. Sami też chcieliśmy mieć udział w obozie dlatego przeprowadziliśmy dla 4 grup zajęcia z rozwinięć bojowych. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z wyposażeniem naszego samochodu. Podczas pogadanki przypomnieliśmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej. Pokazaliśmy i omówiliśmy armaturę wodno-pianową po czym przeszliśmy do ćwiczeń praktycznych. Każda grupa budowała linię zasilającą od hydrantu do samochodu przez drogę zabezpieczoną mostkami przejazdowymi. Poznali budowę i zapoznali się z obsługą hydrantu naziemnego. Sprawiali linię główną i linie gaśnicze. Wszystkie te czynności wykonywali zgodnie z podziałem zadań w zastępie. Każdy był prądownikiem i musiał podać różne prądy wody. Dodatkowo sprawiali linię gaśniczą z zassyczem liniowym zakończoną prądownicą pianową i podaniem prądu piany ciężkiej.
Zabawa była przednia, po sprawieniu kurtyny wodnej na żadnym z uczestników nie zostało tzw. „suchej nitki”. Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie i rozbrajające uśmiechy, organizatorom za zaproszenie.


POWALONE DRZEWO

ALARM OSP ZALASOWA!!!                      08/2018
15-08-2018         18:12
-Zalasowa ul. Tarnowska – powalone drzewo na linie zasilania oświetlenia ulicznego.
Sis: GBARt OSP Zalasowa


POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ALARM OSP ZALASOWA!!!                         07/2018
15-08-2018        4:30
Zalasowa ul. Królowej Jadwigi – pożar budynku gospodarczego.
Sis: GBARt OSP Zalasowa
-GCBA PSP JRG 2 Tarnów
-GCBARt PSP JRG 2 Tarnów(Posterunek Siedliska)
-GBAM OSP Wola Lubecka
-GBARt, GBA OSP Ryglice
-Pogotowie Energetyczne
-Policja
-ZRM


USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY

  1. USUWANIE SKUTKÓW NAWAŁNICY
    – Zalasowa ul.Kościelna , A.Mickiewicza , Sportowa

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

W dniu 11 sierpnia na budynku naszego kościoła przeprowadziliśmy ćwiczenia z gaszenia pożarów. W założeniu tematem był pożar wieży kościoła po uderzeniu pioruna.Nasze działania polegały na odłączeniu prądu i gazu w budynku, zabezpieczeniu terenu akcji,rozpoznaniu zagrożenia i działaniu bojowym polegającym na podaniu dwóch prądów gaśniczych na palącą się wieżę.Pierwszy na zewnątrz budynku z drabiny, drugi wewnątrz budynku po rozwinięciu linii  gaśniczej przez klatkę schodowa i strych. Celem ćwiczeń było poznanie budynku kościoła, wykonanie prawidłowych rozwinięć bojowych, ćwiczenie prawidłowej korespondencji radiowej, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych i prawidłowe sprawienie drabiny , praca na niej prądownika z asekuracją. Celem było również przypomnienie wiadomości z gaszenia pożarów wewnętrznych czyli rozwijających i rozprzestrzeniających się wewnątrz budynku a także przećwiczenie technik operowania prądami gaśniczymi.Bardzo dziękujemy Ks.Proboszczowi za możliwość dokładnego poznania budynku i udostępnienie go do ćwiczeń.


USUWANIE GNIAZD SZERSZENI.

USUWANIE GNIAZD SZERSZENI.

19.07.2018 – Zalasowa ul. Wł. Jagiełły
07.08.2018 – Zalasowa ul. A. Mickiewicza
08.08.2018 – Zalasowa ul. Zielona, Sportowa
10.08.2018 – Zalasowa ul. Graniczna