OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

POKAZ RATOWNICTWA MDP

POKAZ RATOWNICTWA MDP


Jednym z punktów programu BRD był pokaz ratownictwa drogowego przez naszych młodych strażaków z MDP.
Scenariusz pokazu to: potrącenie rowerzysty przez samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia rowerzysta w wieku 15 lat leży nieprzytomny z zachowanym oddechem na drodze, ma otwarte złamanie nogi z intensywnym krwotokiem. Kierowca, chodzący mężczyzna ok. 40 lat nie odnosi żadnych obrażeń, jednak uskarża się na ból w klatce piersiowej, promieniujący do lewej ręki.
Na wypadek ten nachodzą dwie dziewczyny wracające ze szkoły i po upewnieniu się, że jest bezpiecznie sprawdzają funkcje życiowe rowerzysty i tamują krwotok koszulką sportową. Przekazują telefoniczną informację o zdarzeniu i stanie poszkodowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. CPR dysponuje do akcji OSP Zalasowa, Pogotowie Ratunkowe i Policję. Strażacy po przyjeździe i rozpoznaniu zabezpieczają miejsce zdarzenia stożkami i znakami ostrzegawczymi. Zabezpieczają uszkodzony samochód, wyłączając silnik i odpinając akumulator. Jednocześnie roty medyczne udzielają pomocy przedmedycznej poszkodowanym. U rowerzysty, zgodnie z zasadami, najpierw tamują krwotok równocześnie udrażniają drogi oddechowe i stabilizują głowę. Po zatamowaniu krwotoku ocena ABC (świadomość ,drożność dróg oddechowych, oddech krążenie ) i badanie urazowe. Złamaną nogę stabilizują szyną Krammera, następnie przekładają poszkodowanego rowerzystę na deskę ortopedyczną przygotowując ją do transportu. Stosują tlenoterapię bierną i termoizolację, cały czas monitorując ABC rowerzysty. U kierowcy pojazdu po przeprowadzeniu z nim wywiadu i sprawdzeniu ABC stwierdzili objawy zawału mięśnia sercowego, prawdopodobnie wywołanego stresem związanym z spowodowaniem wypadku. Zostaje ułożony w pozycji półsiedzącej, zabezpieczony termicznie i z odpowiednim wsparciem psychicznym. W przypadku pogorszenia się jego stanu tj. możliwości zatrzymania krążenia rota medyczna przygotowała sprzęt do reanimacji tj. defibrylator AED oraz worek samorozprężalny do tlenoterapii czynnej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia Pogotowia Ratunkowego, przekazują dokładne informacje o stanie poszkodowanych i czynnościach, które wykonali. Wyrazy uznania dla dowódcy akcji Krzyśka, który bardzo dobrze zorganizował i poprowadził całą akcję, jednocześnie wzorowo prowadził korespondencję z „stanowiskiem kierowania”. Cały zastęp dobrze poradził sobie w stresie, nie tylko związanym z akcją, ale również z bardzo liczną publicznością, której na zajęciach szkoleniowych nie ma. Dziękujemy panu Krzyśkowi, który zagrał wzorowo „zawałowca”. Pokaz ten spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem oglądających, co znaczy, że nauka nie poszła w las.
Ratownicy MDP