OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Projekt edukacyjny „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Projekt edukacyjny „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

Dzisiaj przeprowadziliśmy kolejne zajęcia z klasami 1-3 w ramach projektu „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”. Tematem warsztatów było pokazanie i nauczenie dzieci postępowania podczas zatrzymanie krążenia z wykorzystaniem defibrylatora AED, jak również nauczenie postępowania przy zadławieniach zarówno u dzieci jak i dorosłych. Warsztaty te były ostatnimi zajęciami w ramach projektu w tym roku szkolnym. Bardzo dziękujemy dzieciom za wielkie zaangażowanie, nauczycielom i dyrekcji za ogromną pomoc. Możemy śmiało powiedzieć, że posiadamy 150-ciu nowych małych ratowników potrafiących naprawdę bardzo dużo bo umieją: powiadomić służby, zadbać o swoje bezpieczeństwo, sprawdzić funkcje życiowe, ułożyć w pozycji bezpiecznej, przeprowadzić reanimacje krążeniowo-oddechową zarówno u dzieci jak i dorosłych. Poznali defibrylator AED i umieją go wykorzystać. Dodatkowo wiedzą jak poradzić sobie przy zadławieniu. Bardzo, bardzo dziękujemy dzieciom za wielkie serce, uwagę i zainteresowanie podczas ćwiczeń. Szególne podziękowania kierujemy do młodzieży z MDP, którzy z wielką pasją prowadzili zajęcia praktyczne. Z kolejnym pomysłami szkoleń startujemy na jesień.