OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

OBÓZ MDP

24 sierpnia br. zakończył się gminny obóz szkoleniowy MDP, którego organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie. Pod względem organizacyjnym, logistycznym i finansowym było to nie lada wyzwanie, niemniej jednak przy pomocy wielu życzliwych osób i instytucji obóz został zorganizowany i przeprowadzony zgodnie z założeniami projektu. W pierwszym kwartale 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie przygotowała projekt organizacji wypoczynku letniego (w formie obozu szkoleniowego) dla 54-osobowej grupy dzieci i młodzieży. Oferta na realizację zadania została złożona 23 kwietnia br. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Po rozpatrzeniu przesłanej dokumentacji oferta złożona przez tuchowskich strażaków została oceniona pozytywnie i uzyskała dofinansowanie w wysokości 21 411,00 złotych. Udział dzieci i młodzieży w obozie został także dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie kwotą 2500,00 zł i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie a sprawy organizacyjne obozu wsparł również Urząd Miejski w Tuchowie. Dzięki pozyskanym środkom koszt ponoszony przez uczestników wyniósł 100 zł od osoby.

Prawo zgłaszania uczestników obozu miały ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Tuchów i chociaż do ostatniego dnia przed rozpoczęciem obozu trwały przetasowania na liście zgłoszonych, to ostatecznie w obozie uczestniczyło zgodnie z planem 54 osoby w wieku 10 – 17 lat.

Jako ośrodek i miejsce organizacji obozu wybrany został Dom Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej.

Dofinansowanie do swojego projektu na organizację obozu dla dzieci ze swojej gminy złożyła również Ochotnicza Straż Pożarna w Ryglicach, więc w ramach współpracy a także w celu maksymalnego wykorzystania potencjału ośrodka oraz zoptymalizowania kosztów organizacyjnych, zajęć i programu, OSP w Tuchowie i Ryglicach postanowiły zorganizować obozy w tym samym terminie i miejscu. W ostatecznym rozrachunku pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę i pozwolił dodatkowo na integrację młodych strażaków oraz wprowadzenie elementów rywalizacji międzygminnej.

Obóz rozpoczął się w poniedziałek 13 sierpnia. Tuż po przyjeździe i zakwaterowaniu uczestnicy zostali podzieleni na grupy (gm. Tuchów: gr. I – niebieska, gr. II – pomarańczowa, gr. III – zielona, gm. Ryglice: gr. IV – czerwona, V – biała, VI – granatowa) a każdy z uczestników otrzymał czapeczkę w kolorze grupy, do której został przypisany. Dzięki temu, a przede wszystkim dzięki obowiązkowemu korzystaniu z tego elementu garderoby, wychowawcy poszczególnych grup mieli ułatwione zadanie w lokalizowaniu swoich podopiecznych. Po zapoznaniu się z obiektem, współlokatorami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas pobytu na terenie ośrodka przyszedł czas na pierwszy wspólny obiad a tuż po nim na pierwsze zajęcia programowe z zakresu pierwszej pomocy, które poprowadzili instruktorzy z wrocławskiego Centrum Ratownictwa. Na zakończenie pierwszego dnia, o godzinie 19:00, odbył się apel i oficjalne rozpoczęcie obozu, na które przybyli: zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie bryg. Piotr Wójcik, burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz, zastępca burmistrza Tuchowa Kazimierz Kurczab, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie Jerzy Odroniec, członek ZOP ZOSP RP w Tarnowie i prezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław Kras, członek ZOP ZOSP RP w Tarnowie Robert Ługowski oraz przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, które wysłały swoich młodych druhów na obóz.

Ramowy plan dnia wyglądał niemal identycznie przez cały turnus a poza stałymi elementami (tj. pobudka, toaleta poranna i wieczorna, sprzątanie w pokojach, zaprawa poranna, 5 posiłków) prowadzone były zajęcia programowe. W trakcie kolejnych dni obozowych stałym i nieodłącznym elementem harmonogramu był poranny apel, podczas którego przy dźwiękach hymnu Rycerze Floriana podnoszono flagę ZOSP RP na maszt.

W ramach zajęć programowych nie mogło zabraknąć teorii i ćwiczeń praktycznych związanych z szeroko pojętym pożarnictwem i ratownictwem a w roli wykładowców wystąpili m.in. członkowie jednostek operacyjno – technicznych z OSP w Tuchowie, Ryglicach, Wojniczu, Zalasowej i Lubczy. Wśród tematów programowych zrealizowanych podczas obozu znalazły się zagadnienia z zakresu m.in.

historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
ZOSP RP i jej działalności statutowej na poszczególnych szczeblach,
regulaminów i ceremoniału pożarniczego,
form działalności OSP i MDP,
musztry,
umundurowania,
sprzętu ochrony osobistej,
sprzętu ratownictwa technicznego,
sprzętu pożarowego,
pierwszej pomocy.
W programie obozu znalazło się także miejsce na rozmowy z zaproszonymi osobami, które spotykały się z uczestnikami obozu w ramach cyklu pn. „GOŚĆ DNIA”. Wśród osób, które przyjęły nasze zaproszenie i odwiedziły nasz obóz byli: zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie bryg. Piotr Wójcik, asp. Paulina Kozień – psycholog w komendzie wojewódzkiej PSP w Krakowie, kpt. Agnieszka Wojciechowska z JRG 3 PSP w Krakowie – mistrzyni i rekordzistka świata służb mundurowych na ergometrze wioślarskim, rekordzistka Europy FCC w tandemie mix oraz kilkukrotna medalistka Polski w pływaniu masters, dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP w Tarnowie asp. sztab. Piotr Latocha oraz asp. sztab. Janusz Buratowski i asp. Mariusz Nalepa – funkcjonariusze policji, dzielnicowi z Tuchowa i Ryglic.

W mocno napiętym grafiku znalazło się też miejsce na elementy sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz odpoczynek, dlatego też uczestnicy obozu brali udział w zajęciach tj. dyskoteki, karaoke, nauka elementów sztuki cyrkowej, grill, gry i zabawy zespołowe (piłka nożna, siatkówka), zajęcia plastyczne, integracyjne, plażowanie, kąpiel w basenie, ćwiczenia na siłowni itp.

Wyjątkowym wydarzeniem z życia obozowego była msza święta polowa odprawiona 15 sierpnia przez księży: Kamila Wróbla – powiatowego kapelana strażaków oraz księdza Tomasza Starca – byłego kapelana strażaków z gminy Tuchów. Przy ołtarzu przygotowanym przez obozowiczów zgromadzili się uczestnicy wypoczynku, ich rodziny, przedstawiciele samorządu i członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Tuchów i Ryglice a także poczty proporcowe wystawione przez MDP z OSP w Starym Sączu i Mesznej Opackiej. Oprawę muzyczną liturgii przygotował gościnnie zespół młodzieżowy KSM z Ciężkowic.

Po zakończonej eucharystii i przeorganizowaniu placu odbył się program „artystyczno-rozrywkowy”, w czasie którego każdy wychowawca przedstawił i scharakteryzował swoją grupę, która następnie zaprezentowała piosenkę obozową oraz hasło grupy. Świąteczny dzień zakończył się wspólnym posiłkiem i grillem.

Być w Jodłówce Tuchowskiej i nie wyjść na Brzankę to jak być we Francji i wieży Eiffla nie zobaczyć, więc w piątek 17 sierpnia w ramach wycieczki terenowej uczestnicy obozu wraz z opiekunami opuścili ośrodek i pieszo udali się na Brzankę a w drodze na miejsce mogli posłuchać opowiadań i historii związanych z okolicą.

W sobotnie popołudnie tj. 18 sierpnia druhowie z OSP w Tuchowie i Wojniczu przeprowadzili w ramach zajęć programowych ćwiczenia wysokościowe, w trakcie których odbyły się indywidualne zawody w budowaniu wieży ze skrzynek.

W kolejnym dniu (19.08) uczestnicy opuścili ośrodek na dłużej i po porannej mszy świętej w miejscowym kościele udali się na autokarową wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach połączoną w drodze powrotnej z wizytą w JRG 1 i JRG 2 PSP w Tarnowie.

21 sierpnia przyniósł sporo emocji a wszystko w ramach olimpiady, w której uczestnicy obozu rywalizowali w konkurencjach sportowych i pożarniczych zdobywając punkty dla swoich grup. Wśród konkurencji przeprowadzonych na boisku szkolnym oraz basenie ośrodka znalazły się m.in. rozwijanie i zwijanie odcinków węży pożarniczych, strącanie kubeczków prądem wody, napełnianie butelek wodą podawaną w kubeczku jednorazowym, przetaczanie piłeczki golfowej w odcinku węża W52, strzały na bramkę w ramach konkurencji pn. „ustrzel komendanta” a także pływanie na czas, wyławianie gumowych krążków z dna basenu. Nie mogło także zabraknąć tradycyjnej konkurencji ośrodka DWD czyli rzutu gumiokiem na odległość.

Podsumowanie obozu nastąpiło 23 sierpnia podczas wieczornego apelu, na który przybyli zaproszeni goście: komendant miejski PSP w Tarnowie st. bryg. Piotr Szpunar, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, zastępca burmistrza Kazimierz Kurczab, zastępca burmistrza Ryglic Anna Gieracka, zastępca przewodniczącego rady miejskiej w Tuchowie Jerzy Odroniec, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Iwona Główczyk oraz rodzice i przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z gminy Tuchów i Ryglice. Podczas apelu przedstawiono wyniki olimpiady oraz klasyfikację końcową, wręczono medale a uczestnicy obozu otrzymali m.in. pamiątkowe koszulki, kubeczki, smycze oraz certyfikaty potwierdzające udział w obozie szkoleniowym. Wieczór przed ostatnią obozową nocą uczestnicy spędzili przy wspólnym grillu a następnie udali się do swoich pokoi by wypocząć przed ostatnim dniem obozowym.

W podsumowaniu obozu nie można zapomnieć o osobach sprawujących opiekę nad obozowiczami. Wartym podkreślenia jest fakt, że kadra kierownicza i wychowawcza grup z gminy Tuchów wykonywała swoje obowiązki w formie wolontariatu tj. nie pobierając za opiekę nad uczestnikami obozu wynagrodzenia. W skład kadry wychowawczej, weszli: druh Florian Orłów (wychowawca gr. I), druhna Katarzyna Kowal (wychowawca gr. II), druh Krzysztof Cegliński (wychowawca gr. III). Kierownikiem/komendantem obozu był druh Łukasz Giemza a ww. kadra wspierana była przez etatowych pracowników Domu Wczasów Dziecięcych, wśród których wymienić należy druha Wacława Krupę (prezesa OSP w Mesznej Opackiej), który zarówno na etapie organizacji i planowania obozu jak i w trakcie jego trwania służył swoją pomocą.

Ponieważ wypoczynek dla dzieci i młodzieży organizowany w Polsce jest obwarowany licznymi przepisami i wymaganiami, za które odpowiada organizator, w czwartek 23 sierpnia do ośrodka przyjechał na kontrolę przedstawiciel kuratorium oświaty (do którego przed rozpoczęciem turnusu został zgłoszony wypoczynek). Kontrola wypadła pozytywnie i w protokole pokontrolnym nie odnotowano żadnych uchybień i uwag, co w przypadku organizacji tego typu przedsięwzięcia nie jest bez znaczenia i bardzo cieszy.

Pierwszy gminny obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przeszedł do historii. Jak było? Czy warto było przyjechać? Jakie wrażenia i wspomnienia zabrali uczestnicy obozu ze sobą do domu? Co zapamiętali? Czego się nauczyli? Te i wiele innych pytań będziemy zadawali sobie jeszcze długo ale odpowiedź na nie powinni udzielić przede wszystkim młodzi uczestnicy obozu. W dniu odjazdu pojawiło się wzruszenie i łzy, przeplatane pytaniami: „panie komendancie a kiedy znowu będzie taki obóz?”, „czemu tak krótko?” co pozwala mieć nadzieję, że chyba jednak nie było najgorzej. Dla nas dobitnym tego potwierdzeniem jest fakt, że dwie osoby, które uległy kontuzji (w pierwszym przypadku uraz barku a w drugim uraz oka) postanowiły pozostać z nami na obozie pomimo faktu, że stan zdrowia kwalifikował ich do pozostania w domu. Jako organizatorzy, którzy po raz pierwszy podjęliśmy się tego typu formy wypoczynku wiemy, że organizacja i przeprowadzenie obozu było z jednej strony ogromnym wyzwaniem logistycznym ale z drugiej strony bardzo ważnym i cennym doświadczeniem oraz nauką na przyszłość także dla nas. Mamy również nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia to swego rodzaju inwestycja w młodych ludzi na przyszłość a uczestnicy obozu kiedyś zasilą strażackie szeregi i będą stanowili o sile ochotniczego pożarnictwa w naszych jednostkach.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia obozu, gościom odwiedzającym nasz obóz, kadrze kierowniczej i wychowawczej, dyrekcji i personelowi Domu Wczasów Dziecięcych, strażakom z jednostek, które przeprowadzały zajęcia, kadrze i uczestnikom obozu z gminy Ryglice a w sposób szczególny młodym uczestnikom obozu jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY i z nadzieją mówimy … DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć a do obejrzenia obszernej fotorelacji zapraszamy na stronę OSP w Mesznej Opackiej

POST SCRIPTUM

I jeszcze drobne wyjaśnienie … organizacja tego typu obozu a zwłaszcza wybór miejsca tj. Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej dla niektórych osób (rodziców i dzieci), które otrzymały propozycję wyjazdu na obóz, był bezsensowny. Powątpiewania i odpowiedzi typu: „co to za wyjazd na obóz jak to przecież na miejscu bo w Jodłówce …?” padały wielokrotnie. Warto jednak zauważyć, że nawet jeżeli zorganizuje się dzieciom wyjazd np. nad morze i pozwoli przez dwa tygodnie jedynie leżeć na plaży i pluskać w morzu (jeśli się na sinice nie trafi …) to też się może znudzić. Naszym zadaniem jako organizatorów było przygotowanie i przeprowadzenie bezpiecznego i ciekawego wypoczynku. W obecnych czasach i przy tylu codziennych propozycjach dla dzieci i młodzieży zwłaszcza to drugie nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Jeżeli program zajęć jest ciekawy to fakt czy ośrodek, w którym organizujemy obóz znajduje się w Bieszczadach, nad morzem czy … niemal na miejscu jak Jodłówce Tuchowskiej, naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Dlatego też mamy nadzieję, że wszyscy którzy „zaryzykowali” i wysłali swoje dzieci na obóz a zwłaszcza sami uczestnicy nie żałują swojej decyzji. W imieniu organizatorów możemy zapewnić, że my z całą pewnością nie żałujemy.