OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Ćwiczenia – trenażer pożarowy

W środę 22 sierpnia na terenie JRG1 w Tarnowie 6 strażaków z naszej jednostki wzięło udział w ćwiczeniach praktycznych z gaszenia pożarów wewnętrznych na trenażerze pożarowym. Jest to mobilna komora rozgorzeniowo-dymowa, która służy do realizacji plany szkoleń OSP i PSP w całym województwie małopolskim. Technologia, w której wykonany jest trenażer pozwala wiernie oddać warunki panujące podczas rzeczywistych pożarów. Urządzenie umożliwia symulację pożarów: obiektów mieszkalnych, magazynowych, warsztatowo-przemysłowych itp. z wystąpieniem rzeczywistego ognia. Różnorodność i elastyczność konfiguracji wnętrza, możliwość zadymienia, generowania efektów dźwiękowych i świetlnych umożliwiają realizację różnych wariantów symulacji, zarówno pojedynczych pożarów jak i ciągów zdarzeń.  Urządzenie wyposażone jest ponadto w: „gorące drzwi” z funkcją dymienia framugi, generator eksplozji, dodatkowe składane pomieszczenie na dachu, umożliwiające działania na klatce schodowej oraz fragment pochyłego dachu. Trenażer umożliwia również wywołanie zjawiska „flash over”. Podczas ćwiczeń strażacy używają prądów wodnych. Natarcie może być prowadzone przez drzwi, dach, okno oraz od dołu (poprzez właz).  Urządzenie pozwala na ugaszenie pożaru wyłącznie w przypadku stosowania prawidłowej techniki i taktyki gaszenia, odpowiedniej do klasy symulowanego pożaru.  Strażacy podczas procesu ćwiczeń w komorze są pod stałą kontrolą prowadzącego instruktora oraz wizyjną (podczerwień i termowizja) ze stałą rejestracją obrazu. Monitorowaniu podlega również otoczenia miejsca ćwiczeń. Nad bezpieczeństwem szkolonych czuwają automatyczne systemy kontroli i monitoringu warunków panujących wewnątrz urządzenia. Stale monitorowane są rozkłady temperatur (max. 800 oC) oraz stężenia gazów palnych. W każdym momencie ćwiczeń istnieje możliwość natychmiastowego ich przerwania z jednoczesnym oświetleniem i błyskawicznym przewietrzeniem wnętrza komory.   Każdy element urządzenia posiada atesty bezpieczeństwa zgodne z europejskimi normami a całe urządzenie uzyskało certyfikat TüV.