OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

ĆWICZENIA „POŻARY WEWNĘTRZNE „

Dzisiaj korzystając z zaproszenia strażaków OSP WOLA LUBECKA wzięliśmy udział w zorganizowanych przez nich ćwiczeniach z gaszenia pożarów wewnętrznych czyli rozwijających się i rozprzestrzeniajacych się wewnątrz budynku. Ćwiczenia skierowane były głównie do młodych strażaków z naszych jednostek.Po omówieniu wiadomości teoretycznych z procesu spalania (tj.sposobów zapłonu, trójkąta spalania, rodzaju transportu ciepła, rozkładu termicznego i produktów spalania) w ćwiczenich praktycznych na modelowym domku zaprezentowano zakres faz rozwoju pożaru, zjawisko rozgorzenia i wstecznego ciągu płomieni. Następnie w kolejnych doswiadczeniach zaprezentowano młodym strażakom pożar oleju w urządzeniach kuchennych i pożar oleju napędowego. Omówiono i pokazano jak należy gasić takie pożary. Uczestnicy zapoznali się również z kamerą termowizyjną jej obsługą i wykorzystaniem podczas pozarów. Drugim etapem ćwiczeń było omówienie i zaprezentowanie technik operowania prądami gaśniczymi i zwalczania pożarów wewnętrznych.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie, super przygotowane i przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób szkolenie.👍💪🏆🚒👏