OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

79 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Dzisiaj w „GODZINE W ” czyli punktualnie o 17:00 tak jak w całej Polsce i u nas zawyła syrena i minutą ciszy oddaliśmy hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. Bohaterom, którzy 79 lat temu 1 sierpnia 1944roku wystąpili zbrojnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim.Powstanie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone było z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur z Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciwko Niemcom a politycznie przeciwko ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc,że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźctwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę w kierunku warszawskim a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia pomocy powstańcom. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało bardzo ograniczony charakter.W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzonych przez odziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu.Warszawa padła, ale zwyciężyła.Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta kanon wartości i postaw takich jak umiłowanie Ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM !!!