OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Ochotnicza Straż Pożarna w Zalasowej informuje, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania nie inwestycyjnego pn.” Doposażenie OSP Zalasowa w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonała zakupu sprzętu w postaci:1.System oświetlenia LED-Rosenbauer RLS 20002.Butów Red Fighter – 3 pary 3.Hełmów Dragon HT 05 – 3 szt. 4.Węża tłocznego SIGNAL FLUO 42/30 ŁA OSW5.Rękawic specjalnych Angel – 1 paraOtrzymana kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 4.551,62 zł. Pozostała część sfinansowania została ze środków własnych. Całość realizacji zadania to kwota w wysokości: 12190,00zł.

https://www.gov.pl/web/klimathttps://

www.gov.pl/web/nfosigwhttps://

www.wfos.krakow.pl