OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dzisiaj w „Godzinę W” czyli punktualnie o 17.00 tak jak w całej Polsce i u nas zawyła nasza syrena  i minutą ciszy oddaliśmy hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego.  Bohaterom którzy 73 lata temu 1 sierpnia 1944 roku wystąpili zbrojnie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Powstanie zostało zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone było z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur z Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie Warszawskie było wymierzone militarnie przeciwko Niemcom a politycznie przeciwko ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodzctwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę w kierunku warszawskim a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia pomocy powstańcom. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało bardzo ograniczony charakter. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończną kapitulacją 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich waunków bytowych oraz masakr urządzonych przez oddziały niemieckie zgineło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Choć powstańcy ponieśli militarną klęskę, ich czyn na zawsze pozostanie  w narodowej pamięci,jako najwyższy wyraz patryiotyzmu.Warszawa padła,ale zwycieżyła.Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patryiotyzmu,jako niezniszczalna legenda.Ztego wynika wolna Rzeczpospolita,wyrasta dla nas kanon wartosci i postaw takich jak:umiłowanie ojczyzny,wierność ideałom,zdolność do poświęcenia się dla innych.Te postawy żyją,sa obecne wśród nas,wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!