OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

APEL KATYŃSKI

W dniu dzisiejszym w naszej szkole upamiętniliśmy i oddaliśmy cześć ofiarom zbrodni katyńskiej. Uroczystą akademię rozpoczęto hymnem państwowym, po którym historię tych strasznych wydarzeń przypomniał nam dyrektor szkoły pan Leszek Sutkowski. Te straszliwe wydarzenia rozegrały się nie tylko w lasach katyńskich pod Smoleńskiem. Ofiary pogrzebano również w Miednoje, Harkowie, Bykowni oraz na Białorusi. Masowe mordy rozpoczęły się wiosną 1940r. 5 marca 1940 roku Stalin i jego ekipa podpisali wyrok na oficerów tj. elitę polską znajdującą się w obozach m.in. w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Wydawano wówczas rozkaz zamordowania 22 tysięcy Polaków. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerw naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Służby Więziennej. Zbrodnia trwała od kwietnia do maja, później nastąpiła zmowa milczenia przez następne kilka lat. Kiedy Niemcy zajęły tereny Katynia odnaleziono masowe groby pomordowanych. Wtedy powołano komisję międzynarodową PCK i innych instytucji, które przeprowadziły ekshumację zwłok i stwierdzono, że są to oficerowie polscy zamordowani przez Rosjan. Potem ZSRR próbowało odwrócić bieg historii likwidując świadków, trwało to przez ponad 50 lat i o tej zbrodni mówiono, że ofiarami są oficerowie i inteligencja polska, ale zbrodni dokonali Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze rosyjskie przyznały, że była to jedna z cięższych zbrodni stalinizmu, jednak do dziś nie udało się wyjaśnić wielu kwestii z nią związanych. Po przypomnieniu tej tragicznej historii, ksiądz proboszcz odmówił modlitwę za poległych Polaków, po której odbył się uroczysty APEL POLEGŁYCH. Asystę stanowiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Były piękne pieśni patriotyczne oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy „Dębach Pamięci” rosnących przy naszej szkole, poświęconych pomordowanym na wschodzie por. Franciszkowi Oskarbskiemu oraz asp. Policji Kazimierzowi Wróblowi.
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! Młodzież MDP