OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

ĆWICZENIA JOT-u  „POŻAR WIEŻY”

W dniu 11 sierpnia na budynku naszego kościoła przeprowadziliśmy ćwiczenia z gaszenia pożarów. W założeniu tematem był pożar wieży kościoła po uderzeniu pioruna.Nasze działania polegały na odłączeniu prądu i gazu w budynku, zabezpieczeniu terenu akcji,rozpoznaniu zagrożenia i działaniu bojowym polegającym na podaniu dwóch prądów gaśniczych na palącą się wieżę.Pierwszy na zewnątrz budynku z drabiny, drugi wewnątrz budynku po rozwinięciu linii  gaśniczej przez klatkę schodowa i strych. Celem ćwiczeń było poznanie budynku kościoła, wykonanie prawidłowych rozwinięć bojowych, ćwiczenie prawidłowej korespondencji radiowej, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych i prawidłowe sprawienie drabiny , praca na niej prądownika z asekuracją. Celem było również przypomnienie wiadomości z gaszenia pożarów wewnętrznych czyli rozwijających i rozprzestrzeniających się wewnątrz budynku a także przećwiczenie technik operowania prądami gaśniczymi.Bardzo dziękujemy Ks.Proboszczowi za możliwość dokładnego poznania budynku i udostępnienie go do ćwiczeń.