OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

ĆWICZENIA-POŻARY WEWNĘTRZNE

ĆWICZENIA POŻARY WEWNĘTRZNE
W dniu 28.10.17 na budynku naszego kościoła i budynku starej plebani przeprowadziliśmy ćwiczenia z gaszenia pożarów wewnętrznych czyli rozwijających i rozprzestrzeniających się wewnątrz budynku. Celem ćwiczeń było przypomnienie wiadomości teoretycznych z zakresu faz pożarów wewnętrznych, zjawiska rozgorzenia i wstecznego ciągu płomienia, a także technik operowania prądami gaśniczymi i zwalczania pożarów wewnętrznych. Celem również było zapoznanie z obiektami oraz sprawdzenie sprawności i wydajności hydrantów.