OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Edukacja i konkurs plastyczny „ Stop wypalaniu traw”

Edukacja i konkurs plastyczny „ Stop wypalaniu traw”
 Po raz kolejny rozpoczęliśmy razem z naszą szkołą cykliczną akcję, mającą na celu nagłośnienie problemu wiosennego wypalania roślinności i poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne  podniesienie świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Bardzo skuteczne efekty w walce z pożarami traw daje edukacja realizowana w szkołach dlatego ten wspólny projekt kierujemy głównie do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, a za ich pośrednictwem do rodziców, znajomych, rolników i innych osób. Poprzez edukację dzieci i dorosłych pragniemy zmniejszyć „wiosenne zagrożenie pożarowe” – rozmiar klęski powodowany bezmyślnością ludzi wypalających trawy. Program ten składa się przede wszystkim  z edukacji nauczycieli na lekcjach. W każdej klasie przeprowadzona będzie lekcja edukacyjna, przy pomocy prezentacji multimedialnej. Będą również przeprowadzone pogadanki dotyczące szkodliwości wypalania traw z leśnikami i strażakami. Informacje te również będą przekazywane mieszkańcom poprzez ulotki i plakaty. Konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych dzieci, to kolejny punkt programu. Wszystkie wytyczne do konkursu będą podane w szkole. Mamy już część nagród dla uczestników konkursu, szukamy jeszcze sponsorów którzy wsparli by nas finansowo w zakupie książek przyrodniczych na nagrody. Wystawa wszystkich prac będzie zorganizowana 27 kwietnia w dniu organizacji w naszej szkole Powiatowego Turnieju „ Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom naszej szkoły zaangażowanym w tą inicjatywę za super dobrą i pozytywną robotę. Jest to jedyny skuteczny, choć bardzo czasochłonny sposób rozwiązania tego problemu.