OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

EWAKUACJA SZKOŁY – ĆWICZENIA

EWAKUACJA SZKOŁY – ĆWICZENIA

Dzisiaj o godz. 11:15 wspólnie z Dyrekcja, Nauczycielami i pracownikami szkoły przeprowadziliśmy próbną ewakuację w celu sprawdzenia poprawności wykonania złożonej procedury ewakuacyjnej zgodnej z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku. W założonym ćwiczeniu powodem ewakuacji był pożar w sali komputerowej na II piętrze budynku.Kierującym ewakuacją był Dyrektor szkoły Pan Leszek Sutkowski, który po uzyskaniu informacji od pracownika szkoły o pożarze podjął decyzję o ewakuacji wszystkich osób z budynku.Po sygnałach alarmowych dzieci i młodzież pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły opuścili szkołę udając się na wyznaczone miejsce ewakuacji tj. Plac Kościelny. W tym czasie wyznaczone osoby funkcyjne sprawdzają wszystkie pomieszczenia w budynku,nie sprawdzając kondygnacji na której jest duże zadymienie. Równocześnie z ogłoszeniem ewakuacji zostają powiadomione służby ratownicze. Po przybyciu na miejsce uzyskujemy informację o pożarze na poddaszu, odłączonych przez pracowników szkoły mediach,uzyskujemy informację o przeszukanych pomieszczeniach oraz informacje że wszystkie osoby opuściły szkołę. Nasze działania polegają na ugaszeniu pożaru,oddymieniu i przeszukaniu II piętra i strychu pod kątem osób poszkodowanych. Po ugaszeniu sprawdzamy cały budynek oraz miernikiem wielogazowym dokonujemy pomiarów szkodliwych gazów pożarowych. Po zakończeniu działań przekazujemy informację, że w budynku jest bezpiecznie,wszyscy ewakuowani wracają do szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie,była dobrze kierowana i nadzorowana przez nauczycieli
i pracowników szkoły. Drogi ewakuacyjne były drożne i dobrze oznaczone ,osoby funkcyjne znały swoje zadania i poprawnie je wykonywały. Dzieci i młodzież stosowały się do poleceń. Podsumowując ćwiczenia „szkoła” poraz kolejny zaliczyła je na piątkę.