OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

KPP Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

      KKP
W ramach realizacji pierwszej części projektu „Razem dla bezpieczeństwa”, został przeprowadzony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków gminy Ryglice. Pierwsza część to KKP dla 30 strażaków ochotników, głównie z jednostek nie należących do KSGR tj. OSP Wola Lubecka, OSP Kowalowa, OSP Joniny i OSP Zalasowa. Kurs ten przygotowuje strażaków z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w czasie akcji ratunkowej, w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia do czasu przekazania poszkodowanego ratownikom Pogotowia Ratunkowego. Kurs przeprowadzony został w sposób bardzo ciekawy i praktyczny przez Centrum Ratownictwa z Wrocławia. Szkolenie obejmowało zadania teoretyczne i praktyczne, wśród których znalazły się bardzo trudne zajęcia terenowe z pozorowanymi akcjami ratownictwa medycznego. Kurs skończył się egzaminem państwowym, który wszyscy uczestnicy zaliczyli, uzyskując tytuł ratownika.
Projekt „Razem dla bezpieczeństwa” składa się jeszcze z dwóch części tj. zakupu fantomów i defibrylatora AED ćwiczebnego oraz szkoleń uczniów z udzielania pierwszej pomocy we wszystkich szkołach w gminie.
Z naszej jednostki 8 strażaków uzyskało tytuł ratownika. GRATULUJEMY!