OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

Nocne ćwiczenia bojowe  JOT-u

Nocne ćwiczenia bojowe  JOT-u
Dzisiaj na terenie szkoły przeprowadziliśmy ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze,które miały na celu dokładne zapoznanie się z obiektem i przygotowanie do wrześniowych ćwiczeń ewakuacji szkoły. Trzy godzinne zajęcia zawierały dwa scenariusze zdarzeń i zapoznanie z obiektem. Pierwsze to pożar poddasza ,drugie pożar kotłowni. W obu założeniach były osoby poszkodowane,które trzeba było odnaleźć,ewakuować i udzielić pomocy medycznej. Dodatkowo w drugim założeniu poszkodowanym był strażak po wybuchu butli z gazem. Głównym zamiarem ćwiczeń było poznanie dużego i trudnego do działania budynku naszej szkoły. Celem praktycznym dla ratowników ćwiczących była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych,prawidłowa korespondencja radiowa,doskonalenie prowadzenia akcji przez dowódców,prawidłowe ułożenie i zabezpieczenie linii gaśniczych i przećwiczenie procedur medycznych takich jak; zatrucia wziewne,wstrząsu,oparzeń oraz rozbieranie i reanimacja ratownika bez funkcji życiowych ewakuowanego z pożaru po wybuchu butli z gazem.Nie zabrakło środków pozoracji,rozwinięcia odbywały się w nocy w bardzo dużym zadymieniu,co było dla młodych ratowników ważnym doświadczeniem.Dzięki wszystkim ćwiczącym i pozorantom za wielkie zaangażowanie. Po ćwiczeniach Dyrektor szkoły Pan Leszek Sutkowski zapoznał nas obiektem.Dziękujemy mu bardzo za udostępnienie budynku do ćwiczeń,poświęcony czas i zaangażowanie podczas działań. Kolejne ćwiczenia w szkole we wrześniu.