OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

NOWY SPRZĘT -DEFIBRYLATOR I POMPA SZLAMOWA

W marcu br. złożyliśmy wniosek do programu „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA -2016″ na uzyskanie środków finansowych potrzebnych do zakupu defibrylatora i pompy szlamowej. Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ma na celu zapewnienie gotowości bojowej jednostką OSP nienależących do KSRG poprzez dofinansowanie do doposażenia w niezbędny sprzęt ratowniczy.Nasz złożony wniosek przeszedł pozytywnie konkurs z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości  6,6 tys. zł. Pozostała część środków finansowych pochodziła z Urzędu Gminy Ryglice i naszych własnych środków , uzyskanych ze sprzedaży złomu. Z uzyskanych środków zakupiliśmy Defibrylator AED i pompę szlamową.
 


Defibrylator LIFEPAK 1000 ,który pozyskaliśmy . To urządzenie umożliwiające wykonanie defibrylacji u osoby z zatrzymaniem krążenia . Defibrylator sam ocenia rytm serca u poszkodowanego i decyduje kiedy potrzebna jest defibrylacja . Postępowanie z defibrylatorem jest bardzo proste wystarczy po włączeniu wykonywać jego polecenia głosowe .
big_1_daa22c34d6ee
Pompa szlamowa  HONDA WT-30X  posiada wydajność pompowania wody 1200 l /min. Można nią również pompować wodę brudną gdzie dopuszczalne jest występowanie zanieczyszczeń stałych o średnicy nawet do 3 cm. Pompy te super sprawdzają się w jednostkach ratowniczych ze względu na swoją niezawodność w każdych , nawet najtrudniejszych warunkach szczególnie klęsk powodzi . Dziękujemy wszystkim którzy pomogli w realizacji tego projektu . Ten bardzo potrzebny sprzęt ratowniczy , będzie służył przez długie lata naszej społeczności . Warto dodać , że we wcześniejszych konkursach ” BEZPIECZNEJ MAŁOPOLSKI”  nasz Gmina również skutecznie uczestniczyła uzyskując dofinansowanie na system selektywnego alarmowania jednostek OSP w Joninach i Woli Lubeckiej.