OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

OBÓZ MDP – ROZWINIĘCIA BOJOWE

 

 

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy zajęcia szkoleniowe na obozie szkolno-wypoczynkowym  dla Młodzeżowych Drużyn Pożarniczych z gminy Tuchów i Ryglice w Jodłówce Tuchowskiej. Na obozie tym przez dwa tygodnie młodzi adepci pożarnictwa uczą się trudnego fachu strażackiego  i przez aktywny wypocznek „ładują akumulatory” przed zbliżającym się rokiem szkolnym. Nad ponad 100 osobową grupą młodzieży czuwa doświadczona grupa wychowawców, opiekunów i strażaków, którzy wkładają ogrom pracy w kształcenie, opiekę i zagospodarowanie wolego czasu podopiecznym. Z naszej MDP na obozie przebywa trzydziestu młodych strażaków. Bardzo dziękujemy organizatorom za zorganizowanie tego ogromnego przedsięwzięcia. Sami też chcieliśmy mieć udział w obozie dlatego przeprowadziliśmy dla 4 grup zajęcia z rozwinięć bojowych. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z wyposażeniem naszego samochodu. Podczas pogadanki przypomnieliśmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczej. Pokazaliśmy i omówiliśmy armaturę wodno-pianową po czym przeszliśmy do ćwiczeń praktycznych. Każda grupa budowała linię zasilającą od hydrantu do samochodu przez drogę zabezpieczoną mostkami przejazdowymi. Poznali budowę i zapoznali się z obsługą hydrantu naziemnego. Sprawiali linię główną i linie gaśnicze. Wszystkie te czynności wykonywali zgodnie z podziałem zadań w zastępie. Każdy był prądownikiem i musiał podać różne prądy wody. Dodatkowo sprawiali linię gaśniczą z zassyczem liniowym zakończoną prądownicą pianową i podaniem prądu piany ciężkiej.
Zabawa była przednia, po sprawieniu kurtyny wodnej na żadnym z uczestników nie zostało tzw. „suchej nitki”. Dziękujemy dzieciakom za zaangażowanie i rozbrajające uśmiechy, organizatorom za zaproszenie.