OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

POKAZ RATOWNICZY MDP

POKAZ RATOWNICZY MDP
Jedną z części planu organizowanego w naszej szkole turnieju BRD był pokaz ratownictwa drogowego zaprezentowany przez naszą MDP dla uczestników turnieju, uczniów i nauczycieli. Scenariusz pokazu to wypadek drogowy. Samochód osobowy, którym podróżowała pięcio osobowa rodzina potrąca rowerzystę, wszyscy uczestnicy wypadku odnoszą obrażenia. Z pod maski samochodu wydobywa się dym.
Zadania pierwszego zastępu przybyłego na miejsce zdarzenia były bardzo złożone. W pierwszej kolejności musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez rozstawienie stożków i znaków ostrzegawczych równocześnie rota gaśnicza podała prąd wody na palący się silnik pojazdu, rota techniczna wykonała stabilizację pojazdu oraz odłączyła instalację LPG i akumulator. Po zabezpieczeniu samochodu pierwsza rota medyczna dokonała segregacji osób poszkodowanych zgodnie z procedurą, rozpoznając urazy i obrażenia oznaczyli poszkodowanych kartami i opaskami w odpowiednich kolorach. W tym momencie zdarzenia dojechał drugi zastęp, który przystąpił do działań medycznych i ewakuacji kierowcy i pasażera z uszkodzonego pojazdu. Po zabezpieczeniu medycznym wszystkich osób poszkodowanych z punktu medycznego przekazano je zespołom ratownictwa medycznego. Cała akcja przebiegła sprawnie i cały zespół 14 młodych ratowników działał razem bardzo solidnie w grupie.
Cel akcji czyli pokazanie widzom jak przebiega cała akcja ratownicza od momentu zgłoszenia do momentu przekazania rannych Pogotowiu Ratunkowemu został osiągnięty. Drugim celem było sprawdzeniem umiejętności młodych ratowników, gdyż pokaz ten był podsumowaniem ich ćwiczeń i szkoleń na zajęciach w remizie. Egzamin ten zaliczyli na piątkę, na pewno takie ćwiczenia praktyczne zaprocentują w przyszłości gdy będą jako dorośli strażacy brali udział w akcjach ratowniczych.
Bardzo dziękujemy Firmie TOPICAR z udostępnienie nam samochodu do ćwiczeń.