OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

PROJEKT EDUKACYJNY „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”

PROJEKT EDUKACYJNY „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”
„Ratujemy i uczymy ratować” to hasło projektu realizowanego przez nas, naszą szkołę w ramach współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Głównym celem jest nauka wiedzy i umiejętności praktycznych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci z klas 1-3.
Wstępna część projektu obejmowała poznanie poprawnej procedury powiadamiania służb ratowniczych i została przeprowadzona przez Wychowawców klas na zajęciach lekcyjnych.Przekazano również dzieciom podstawową wiedzę o zasadach bezpiecznego zachowania się w sytuacjach wypadku z osobą poszkodowaną, wytłumaczono uczniom zasadę „łańcucha przeżycia”. Podczas zajęć praktycznych z P.Mariuszem Barszczewskim nauczyli się poprawnego sprawdzania funkcji życiowych tj.świadomości, oddechu i krążenia. Opanowali również umiejętność ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej.

Naszym zadaniem w projekcie jest nauczenie czynności ratowniczych podczas nagłego zatrzymania krążenia czyli resuscytacji krążeniowo oddechowej. Zajęcia prowadzili przeszkoleni strażacy i młodzież z naszej MDP. Dzieci ćwiczyły w grupach na fantomach ćwiczebnych niemowlęcia, dziecka i dorosłego. Dodatkowo zaprezentowaliśmy torbę medyczną R1 i deskę ortopedyczną oraz sami mogli przeprowadzić swoją pierwszą akcję ratowniczą z osobą poszkodowaną.
Bardzo dziękujemy dzieciom za ogromne zaangażowanie w zajęcia.Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za współpracę i koordynowanie projektu oraz wszystkim Nauczycielom, którzy przeprowadzili szkolenia. Szczególnie dziękujemy Liderom MDP Gabrysi, Monice, Magdzie, Karolinie, Ewelinie i Krzyśkowi za prowadzenie zajęć praktycznych. Były to ich pierwsze samodzielne zajęcia z dziećmi, w których wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności zdobytą przez kilka lat na zajęciach szkoleniowych MDP.  Bardzo im gratulujemy i dziękujemy. Kolejne zajęcia przeprowadzimy w maju w naszej remizie podczas których powtórzymy przerobiony materiał oraz postaramy się nauczyć postępowania podczas zatrzymania krążenia z wykorzystaniem defibrylatora AED.