OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

WALNE ZEBRANIE… 2016r.


WALNE ZEBRANIE OSP – czyli podsumowanie , ślubowanie MDP plany i wybory

Co roku we wszystkich jednostkach OSP odbywają się walne zebrania sprawozdawcze, a raz na 5 lat sprawozdawczo – wyborcze. Takie zabranie miało miejsce w Zalasowej 6 lutego 2016 r. Zebranie rozpoczęliśmy minutą ciszy w hołdzie druhom, którzy w 2015 roku opuścili nasze szeregi. Następnie przedstawiliśmy zebranym w formie prezentacji ostatnie 5 lat działalności naszej OSP. A przez ten czas działo się naprawdę wiele, zarówno w najważniejszej statutowej działalności ratowniczej jak i prewencyjnej, szkoleniowej, sportowej i społecznej.W ciągu 5 lat wyjeżdżaliśmy do akcji 218 razy. W 2015 r – 30 wyjazdów: do pożarów (2x),do wypadków (5x), do usuwania skutków nawałnic (7x), usuwania szerszeni, neutralizacji plam oleju, pomocy policji w otwarciu mieszkania, dowozu wody, zabezpieczania wyścigów kolarskich oraz pomocy pogotowiu ratunkowemu. Systematycznie doskonalimy swój warsztat pracy i dbamy o kondycję. Zorganizowaliśmy warsztaty z ratownictwa technicznego na szrocie w Kowalowej i rozwinięcia bojowe w naszej szkole. Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach powiatowych w Lesie Tuchowskim i gminnych zawodach pożarniczych. Braliśmy też udział w turnieju piłkarskim i piłki siatkowej w Zgłobicach. Nasza społeczna działalność to prace na rzecz wsi. Pomagaliśmy w organizacji dożynek i Festiwalu Kolorów, rozdawaniu jabłek. Braliśmy czynny udział w uroczystościach kościelnych i patriotycznych. Staramy się być wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Dobry humor i optymizm dopisują nam zawsze, ale borykamy się też – jak wszyscy – z problemami. Pierwszy to fakt, że na drogach bezpieczeństwo mieszkańców Zalasowej jest wciąż zagrożone. Drugi to wyjazd do pracy za granicę doświadczonych i wyszkolonych ratowników. Problem ten dotyczy nie tylko naszej jednostki, jest problemem jednostek w całej Polsce i nie mamy na to wpływu. Jednak myśląc o wstąpieniu  naszej jednostki do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na dzień dzisiejszy ze względu na brak ratowników na miejscu nie jest to możliwe. Kolejny problem to stan techniczny naszego samochodu, który lata świetności ma już dawno za sobą.Mamy też swoje sukcesy z których bardzo się cieszymy. Uzupełniliśmy sprzęt ratowniczy o dwa aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z maskami i czujnikami bezruchu. Pozyskaliśmy armaturę wodną – pianową i pulsoksymetr. Sami wykonaliśmy kliny do stabilizacji, mostki przejazdowe, noszaki na węże, bosaki, kopacze. Stan wyszkolenia ratowników jest bardzo dobry, 18 strażaków ma ukończone kursy ratowników I i II stopnia oraz ratownictwa technicznego. Dzięki projektowi „ Razem dla Bezpieczeństwa” 8 z nich uzyskało tytuł ratownika medycznego. Staramy się ciągle szkolić i uzupełniać sprzęt, bo to pozwala nam działać w szerszym zakresie. Rozwija się systematycznie praca z młodzieżą. Młodzieżowa Drużynka Pożarnicza ma już 3 sekcje, w których fach strażacki poznaje 38 dziewcząt i chłopców. Działamy systematycznie we współpracy ze szkołą, prowadząc zajęcia dostosowanie do możliwości młodych strażaków. Panu Dyrektorowi naszej szkoły dziękujemy za wszelką pomoc, zaangażowanie i zawsze dobre słowo. Mamy wspólnie dużo ciekawych pomysłów i utalentowanych dzieciaków, co jest gwarancją sukcesu i dobrej zabawy. Pierwsze sukcesy już się pojawiają. W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej nasi druhowie zdominowali podium zarówno podstawówki jak i gimnazjum. Czworo z nich awansowało do etapu powiatowego. Praca z młodzieżą to kierunek, który obraliśmy po to by za kilka lat nie zabrakło strażaków chętnych nieś bezinteresowną pomoc. Najważniejszym punktem walnego zebrania było przyjęcie do naszej jednostki 17 druhów drugiej sekcji MDP, którzy po ponad dwóch latach nauki i działalności w MDP złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na strażaków. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Kolejnym punktem zebrania były wybory do zarządu naszej jednostki. Nowym prezesem został dh Paweł Czarnik. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy druhowi Zdzisławowi Wójtowiczowi który pełnił tę funkcję przez 15 lat za poświęcony czas i zaangażowanie, a nowemu zarządowi życzymy dużo cierpliwości i pozytywnego myślenia, bo obowiązków z pewnością nie zabraknie. Szczególne podziękowania chcemy dedykować druhom Władysławowi Stańczykowi i Eugeniuszowi Maligowi za długoletnią pracę w zarządzie i komisji rewizyjnej. Na zebraniu ustalono bardzo ambitny, ale realny plan na najbliższe lata. Priorytetem jest praca z młodzieżą, szkolenia ratowników, uzupełnianie brakującego sprzętu i pozyskanie nowego samochodu. Zebranie, na które każdy strażak czeka cały rok odbyło się w przyjaznej atmosferze, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Bardzo dziękujemy gościom, rodzicom, druhom i wszystkim, którzy tak ofiarnie pomagali w przygotowaniach. Po zebraniu nadszedł czas na wspólny posiłek, świętowanie i zabawę taneczną. Jednak bardzo szybko syrena przypomniała nam o naszej podstawowej statutowej działalności tj. działalności ratowniczej i pojechaliśmy do pożaru stolarni w Ryglicach. Jak mówi stare przysłowie: „Służba nie drużba”.