OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

17 lutego 2024 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalasowej. Jak co roku bardzo licznie dopisali zarówno dorośli strażacy jak i członkowie Młodziezowej Drużyny Pożarniczej. Swą obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście. Po serdecznych powitaniach i dopełnieniu formalności związanych z uznaniem prawomocności zebrania druhowie przedstawili sprawozdania za rok 2023. W formie prezentacji przedstawiono działalność zarówno OSP jak i MDP, a także plany na rok 2024. Odczytano sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i Zarządowi OSP jednogłośnie udzielono absolutorium.

Następnie zostały wręczone odznaczania dla dorosłych strażaków oraz odznaki i wyróżnienia dla członków MDP. Najwyższe wyróżnienie wśród młodzieży otrzymali druh Jakub Pomykacz oraz druh Dominik Mazur. Wręczone zostały także nagrody dla zwycięzców etapu szkolnego Ogólnopolskiego Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym brało udział 34 uczestników. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy w szeregach OSP i MDP.

Serdeczne podziękowania skierowano do osób wspierających naszą jednostkę organizacyjnie, finansowo oraz własną pracą i zaangażowaniem. Wręczono 5 statuetek dla osób i organizacji, które w ubiegłym roku wniosły szczególnie duży wkład w rozwój jednostki.

Na zakończenie zabrali głos zaproszeni goście. Druhowie i druhny usłyszeli wiele ciepłych słów na temat swojej działalności ratowniczej i społecznej. Cieszymy się bardzo z obecności tak wielu osób i mamy nadzieję na dalszą konstruktywną współpracę i wewnętrzny rozwój jednostki dla dobra społeczności lokalnej.

Zarząd OSP Zalasowa