OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016 ROK – ŚLUBOWANIE MDP

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016 ROK – ŚLUBOWANIE MDP    
W sobotę 18 lutego 2017 roku w Pałacu pod Dębami odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Zalasowa za rok 2016 rok. Zebranie rozpoczęliśmy minutą ciszy w hołdzie druhom którzy w ostatnich miesiącach opuścili nasze szeregi, odchodząc na wieczną wartę. Następnie w formie prezentacji została przedstawiona nasza działalność w 2016 roku tj. działalność ratownicza,szkoleniowa, prewencyjna i społeczna. Przedstawiono również działalność i osiągnięcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po prezentacji miała miejsce szczególna uroczystość ślubowania i pasowania na strażaków młodzieży z MDP. Po uroczystościach, był czas na podziękowanie wszystkim, którzy bardzo nas wspomagali, z nami współpracowali i dopingowali w naszej działalności. Szczególne podziękowanie należą się Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalasowej za bardzo owocną współpracę. Był również czas wyróżnień dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Dziękujemy wszystkim Rodzicom, gościom, strażakom za przybycie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania.