OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2018. ŚLUBOWANIE MDP

12 stycznia o godzinie 17-tej uroczystą Mszą Św. rozpoczęliśmy świętowanie 125 rocznicy utworzenia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mszę Św. w intencji strażaków i ich rodzin odprawili nasi księża Ks. Proboszcz Stanisław Kurczab i Ks. Sławomir Mrózek.
Po Mszy Św. przeszliśmy pod naszą remizę, gdzie ks. Proboszcz poświęcił nasz nowy samochód Ford Transit, po czym udaliśmy się do Pałacu pod Dębami na zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za rok 2018.
Zebranie rozpoczęliśmy powitaniem gości i wszystkich uczestników zebrania, po czym w formie prezentacji multimedialnej przedstawiono działalność jednostki tj. działalność ratowniczą, szkoleniowa, prewencyjną, sportową i działalność na rzecz naszej Zalasowej. Z działalności ratowniczej przedstawiono ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzone szkolenia i ćwiczenia, pozyskany sprzęt oraz plany JOT-u na 2019 rok. Jednostka do akcji ratowniczych wyjeżdżała 16 razy (pożary 3, wypadki 5, miejscowe zagrożenia 8). Wyjazdów gospodarczych do miejscowych zagrożeń było 18 (usuwanie gniazd os i szerszeni, likwidacja skutków gwałtownych opadów deszczu). Pozostałych wyjazdów gospodarczych 20 (dowóz wody, ćwiczenia, wyjazdy MDP). Razem wszystkich wyjazdów było 54 (GBARt 29 wyjazdów, SL-bus 25 wyjazdów). W prezentacji przedstawiono również całoroczną działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz współpracę jednostki z wszystkimi instytucjami i organizacjami w naszej miejscowości. Szczególnie chcieliśmy podziękować za wieloletnią,owocną współpracę wszystkim wspierającym nas i współpracujących z nami Nauczycielom naszej szkoły .Podziękowania te wraz z figurką Św.Floriana przekazaliśmy na ręce Pana Dyrektora Leszka Sutkowskiego. Jeszcze raz za wszystko dziękujemy.
Po tej miłej uroczystości nastąpiło ślubowanie i pasowanie na strażaków 11 młodych adeptów naszej MDP. Po złożeniu uroczystej przysięgi na sztandar zostali pasowani przez dh Mariana Nowaka na strażaków OSP Zalasowa. Serdecznie im gratulujemy i witamy w strażackiej rodzinie.
Po ślubowaniu specjalnymi dyplomami uznania za duże zaangażowanie podczas zajęć i ponad programową pracę wyróżniono 11 najlepszych strażaków naszej MDP. Tradycyjnie przyznano również nagrodę dla najlepszego strażaka MDP. Ten zaszczytny tytuł w tym roku przypadł druhnom Patrycji Papudze i Magdalenie Burzy. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście Burmistrz Gminy Ryglice Pan Paweł Augustyn, Prezes Stowarzyszenia Zalasowian Pani Katarzyna Mróz, Sekretarz ZOP ZOSP w Tarnowie dh Marian Nowak. Wszystkim im dziękujemy za dobre słowa o pracy naszej jednostki.
Kolejno zostały odczytane sprawozdania Skarbnika i Komisji Rewizyjnej za rok 2018. Przedstawiono plany działalności i plan finansowy jednostki po czym w głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi OSP Zalasowa.
Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym czkały na nich dwie filmowe niespodzianki przygotowane przez Patrycję i jej ekipę filmową. Były to mianowicie dwa filmy, pierwszy o 125 letniej historii naszej Ochotniczej Straży Pożarnej a drugi na piąte urodziny II Sekcji naszej MDP. Filmy te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i gorącymi brawami oglądających za co jeszcze raz ich twórcom dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pni Bogusi wraz z całą ekipą kuchenną za ogromną pracę w przygotowaniu „prze smacznego” jedzenia DZIĘKUJEMY!!!
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszego zebrania po strażacku bardzo dziękujemy.