OSP ZALASOWA

Rok założenia 1893

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za ROK 2019

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za ROK 2019
W sobotę 22 lutego w Pałacu pod Dębami odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za 2019 rok.
Zebranie rozpoczęliśmy powitaniem gości i wszystkich uczestników zebrania, po którym minutą ciszy uczciliśmy pamięć trzech naszych druhów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną służbę.
Działalność jednostki została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawiono działalność ratowniczą, ilość wyjazdów, szkolenia i pozyskany sprzęt. Jednostka do akcji wyjeżdżały 36razy.( pożary-8, zdarzenia drogowe-5, miejscowe zagrożenia-23 ). Wyjazdów gospodarczych było 29. Przedstawiono również działalność MDP oraz współpracę jednostki z wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi w Zalasowej.
Po przedstawieniu działalności jednostki nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar 12 młodych adeptów naszej MDP. Po złożeniu uroczystej przysięgi zostali pasowani przez dh Andrzeja Witka na strażaków OSP Zalasowa. Bardzo gorąco im gratulujemy i witamy w naszej strażackiej rodzinie.
Kolejną częścią zebrania było wręczenie przyznanych odznak MDP oraz odznak za usługę lat. Szczegolnie gratulujemy i dziękujemy naszym druhom Czesławowi Sarad, Janowi Kluzek, Tadeuszowi Papuga, Janowi Bardo za 50 lat służby dla OSP Zalasowa. Druhom Władysławowi Stańczyk i Eugeniuszowi Malig za 60 lat służby. Druhom Ludwikowi Kawie i Julianowi Pawłowicz za 65 lat pracy dla naszej społeczności, oraz szczególne gratulacje dla dh Gerarda Kuli za 70 lat służby w naszej jednostce.
Dziękujemy naszym gościom Prezesowi Zarządu Gminnego OSP dh Bernardowi Karasiewicz, przedstawicielowi ZOSP w Tarnowie dh Andrzejowi Witkowi, Panu Dyrektorowi naszej szkoły Leszkowi Sutkowskiemu i naszemu sołtysowi Wiesławowi Matug za dobre słowa o pracy naszej jednostki.
Następnie zostały odczytane sprawozdania Skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono plany działalności i plan finansowy po czym po głosowaniu udzielono absolutorium Zarządowi OSP Zalasowa.
Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie, dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w organizacji zebrania.